Selasa Pahing, 24 September 2019

Bacaan Injil dengan tembang Bahasa Jawa* ~ PIWULANG SANG GURU SEJATI ING TEMBANG MACAPAT PUPUH DHANDHANGGULA – Waosan Dinten Selasa Paing, 24 September 2019 – Mangsa Lumrah XXV.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

Categories

Flag Counter