Senin Pon, 30 September 2019

Bacaan Injil dengan tembang Bahasa Jawa* ~ PIWULANG SANG GURU SEJATI ING TEMBANG MACAPAT PUPUH KINANTHI -Waosan Dinten Senin Pon, 30 September 2019 –
Pengetan Santo Hironimus, imam lan pujangga.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

Categories

Flag Counter