Selasa Wage, 01 Oktober 2019

Bacaan Injil dengan tembang Bahasa Jawa* ~ PIWULANG SANG GURU SEJATI ING TEMBANG MACAPAT PUPUH KINANTHI -Waosan Dinten Selasa Wagé, 1 Oktober 2019
Pengetan St. Theresia Alit, Kenya Pujangga Greja.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

Categories

Flag Counter