Selasa Pahing, 13 Oktober 2020

Macapatan Katulik Injil Lukas 11 : 37 – 41, Piwulang Sang Guru Sejati Ing Tembang Macapat Pupuh Sinom Laras PĂ©log Pathet 6, Kasekaraken : Bapa Agustinus Bambang Sukismono, Mangsa Limrah XXVIII


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

Categories

Flag Counter