Kamis Wage, 15 Oktober 2020

Macapatan Katulik Injil Lukas 11 : 47 – 54 PIWULANG SANG GURU SEJATI ING TEMBANG MACAPAT PUPUH SINOM GRANDÈL Laras Pélog Pathet 6 Kasekaraken : Bapa Blasius Issri Hardi Sukiyanto Pèngetan Santa Thérésia saka Avila, Kenya lan Pujangga Gereja


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

Categories

Flag Counter