Sabtu Legi, 17 Oktober 2020

Macapatan Katulik Injil Lukas 12 : 8 – 12 PIWULANG SANG GURU SEJATI ING TEMBANG MACAPAT PUPUH PANGKUR Laras Pélog Pathet 6 Kasekaraken : Bapa Blasius Issri Hardi Sukiyanto Pèngetan St Ignatius saka Antiokhia, Uskup lan Martir


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

Categories

Flag Counter