Selasa Legi, 27 Oktober 2020

Macapatan Katulik Injil Lukas 13 : 18 – 21 PIWULANG SANG GURU SEJATI ING TEMBANG MACAPAT PUPUH POCUNG Laras Pélog Pathet Barang Badhé Kasekaraken : Bapa Agustinus Bambang Sukismono Mangsa Lumrah XXX


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

Categories

Flag Counter