Rabu Pahing, 28 Oktober 2020

Macapatan Katulik Injil Lukas 6 : 12 – 19 PIWULANG SANG GURU SEJATI ING TEMBANG MACAPAT PUPUH PANGKUR Laras Pélog Pathet 6 Badhé Kasekaraken : Bapa Ignatius Loyola Suyadi Riyaya Simon lan Yudas rasul


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

Categories

Flag Counter