Sabtu Kliwon, 31 Oktober 2020

Macapatan Katulik Injil Lukas 14 : 1. 7 – 11 PIWULANG SANG GURU SEJATI ING TEMBANG MACAPAT PUPUH ASMARADANA Laras Slendro Miring Pathet 9 BadhĂ© Kasekaraken : Bapa Blasius Issri Hardi Sukiyanto Mangsa Limrah XXX


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

Categories

Flag Counter