Selasa Pon, 03 November 2020

Macapatan Katulik Injil Lukas 14 : 15 – 24 PIWULANG SANG GURU SEJATI ING TEMBANG MACAPAT PUPUH ASMARADANA Laras Sléndro Pathet 9 Badhé Kasekaraken : Bapa Agustinus Bambang Sukismono Mangsa Lumrah XXXI


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

Categories

Flag Counter