Jumat Legi, 06 November 2020

Macapatan Katulik Injil Lukas 16 : 1 – 8 PIWULANG SANG GURU SEJATI ING TEMBANG MACAPAT PUPUH GAMBUH Laras Pélog Pathet Barang Badhé Kasekaraken : Bapa Agustinus Bambang Sukismono Mangsa Limrah XXXI


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

Categories

Flag Counter