Rabu Legi, 11 November 2020

Macapatan Katulik Injil Lukas 17 : 11 – 19 PIWULANG SANG GURU SEJATI ING TEMBANG MACAPAT PUPUH KINANTHI MANGU Laras Sléndro Pathet 9 Badhé kasekaraken : Bapa Ignatius Cucuk Suryanto Pèngetan St. Martinus saka Tours, Uskup


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

Categories

Flag Counter