Jumat Kliwon, 20 November 2020

Macapatan Katulik Injil Lukas 19 : 45 – 48 PIWULANG SANG GURU SEJATI ING TEMBANG MACAPAT PUPUH DHANDHANGGULA SIDA ASIH Laras Sléndro Pathet 9 Badhé Kasekaraken : Bapa Agustinus Bambang Sukismono Mangsa Limrah XXXIII


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

Categories

Flag Counter