Selasa Wage, 24 November 2020

Macapatan Katulik Injil Lukas 21 : 5 – 11 PIWULANG SANG GURU SEJATI ING TEMBANG MACAPAT PUPUH DHANDHANGGULA SIDA ASIH Laras sléndro Pathet 9 Badhé Kasekaraken : Bapa Agustinus Bambang Sukismono Pèngetan Santo Andéas Dung Lac, Imam sakanca Martir


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

Categories

Flag Counter