Selasa Legi, 09 Februari 2021

Macapatan Katulik Injil Markus 7 : 1 – 13 PIWULANG SANG GURU SEJATI ING TEMBANG MACAPAT PUPUH ASMARADANA Laras Sléndro Pathet 9 Badhé Kasekaraken : Bapa Agustinus Bambang Sukismono Waosan Selasa Legi, 9 Pebruari 2021 Mangsa limrah V


One Reply to “Selasa Legi, 09 Februari 2021”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archives

Categories

Flag Counter