Sabtu Pon, 14 Desember 2019

Bacaan Injil dengan tembang Bahasa Jawa ~ PIWULANG SANG GURU SEJATI ING TEMBANG MACAPAT PUPUH DHANDHANGGULA – Waosan Dinten Sabtu Pon, 14 Desember 2019 – Pengetan Yoanes saka Salib, Imam lan Pujangga. Macapat by Bambang


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Archives

Categories

Flag Counter